Zelfstandig wonen in Zwolle dankzij inzet Wooncoach

Het door Openbaar Belang geïnitieerde pilotproject ‘Wooncoach Zwolle’ start in januari 2021. Hiermee wordt zelfstandig wonen - en meedoen in de maatschappij - beter mogelijk gemaakt voor mensen die nu nog beschermd wonen, ‘bankhoppen’ of in maatschappelijke opvang zitten. De pilot is een samenwerking tussen woningcorporatie Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en MEE IJsseloevers.

Een van de vragen is hoe je als bewoner in de wijk komt en - al dan niet gesteund door buurtbewoners - weer mee kunt doen in de maatschappij. “Hoe pas ik mij aan op mijn omgeving en hoe voorkom ik dat er problemen ontstaan?” Door preventieve begeleiding bij het zelfstandig wonen, speelt Openbaar Belang hierop in. De corporatie stelt in dit pilotproject extra woningen beschikbaar voor bewoners die nu nog in een beschermde of niet-zelfstandige woonsituatie zitten. Dit in combinatie met begeleiding door een Wooncoach vanuit MEE IJsseloevers maakt de kans op succesvol zelfstandig wonen groter. Deze pilot past bij de visie van de drie partijen om hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in het gewone leven van inwoners te bieden. Dichtbij of in huis, en zo licht als mogelijk is.

Een goede mix van bewoners
Voor al haar wooncomplexen heeft Openbaar Belang beoordeeld waar meer variatie van bewoners kan komen. Hierdoor ontstaat een goede leefbare buurt. Op basis van deze zogenaamde ‘magische mix’ ontstaan toekomstbestendige wooncomplexen en komen nieuwe mensen bewust in een bepaalde woning en buurt te wonen.

Preventieve werking inzet Wooncoach
Niet alle nieuwe bewoners lukt het om direct zelfstandig ergens te gaan wonen. Soms zijn er uitdagingen die aangegaan moeten worden of vindt iemand het lastig om te bedenken hoe je met je buurtgenoten om moet gaan. Dan is het prettig als er iemand is die daarbij kan helpen: de Wooncoach. Openbaar Belang is daarom een samenwerking gestart met de gemeente Zwolle en MEE IJsseloevers. Met de inzet van een Wooncoach wordt het zelfstandig wonen makkelijker voor de bewoner, maar ook voor de bewoners er omheen. De Wooncoach houdt de bewoner in beeld, is de persoonlijke vraagbaak van de bewoner op het vlak van goed huurderschap en betrekt zijn naaste(n), fungeert als vertrouwenspersoon en helpt een goede buurman/buurvrouw te zijn.

Het pilotproject
Vanaf januari 2021 start de pilot in Zwolle met 10 nieuwe bewoners. Zij gaan een woning van Openbaar Belang huren én krijgen daarbij een Wooncoach. De medewerking van de coach is een voorwaarde voor het huurcontract en wordt hierin ook opgenomen. De Wooncoach levert geen zorg en is een onafhankelijk persoon. Van belang is dat de Wooncoach de bewoner activeert om de regie over zijn of haar leven op te pakken. Hierdoor bereiken we dat deze bewoners niet langer tussen wal en schip vallen.