Openbaar Belang legt al het onderhoud bij Nijhuis en Smaak

Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) voor een zo goed mogelijk resultaat Per januari 2021 voeren Nijhuis Bouw en Smaak al het planmatig onderhoud van de bijna 2.800 woningen van Openbaar Belang uit. Ook het overgrote deel van de reparatieverzoeken en al het mutatieonderhoud worden door deze twee partijen opgepakt. Deze samenwerking levert op een slimme manier meer kwaliteit op voor een betere prijs. De bewoner heeft er ook baat bij, omdat binnen de samenwerking participatie met de huurder van groot belang is.

‘Een groot voordeel van RGS is dat de aannemers mede verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van al je bezit’, vertelt Willem van de Kolk van Openbaar Belang.
‘Met elkaar benut je ieders kennis en kunde om zo tot het beste voor de woningen te komen. Als je dit zo efficiënt mogelijk doet, levert dat ook nog eens een kostenbesparing op.’
Een ander voordeel is dat de aannemer op een gegeven moment ‘zijn’ woningen door en door kent. Voor de bewoner is het prettig dat bij al het onderhoud vaak dezelfde aannemer langs komt.

Wat merkt de bewoner?
De bewoners worden bij het onderhoudsproces betrokken. Het kan zijn dat bewoners de kleurkeuze van het schilderwerk gaan bepalen. Maar ook dat de bewoner invloed heeft op wanneer het onderhoud binnen een bepaalde periode wordt uitgevoerd. De aannemer stemt alles goed af met de bewoners.
Openbaar Belang wil de wensen van de bewoners horen en daar waar mogelijk uitvoeren. ‘Duidelijk is dat hoe groter de participatie, des te groter de bewonerstevredenheid. Daar doen we het voor.’

Samenwerkingspartners
Hegeman Bouwgroep vormt samen met Breman en Uw onderhoudspartner Lenferink Smaak (Samen Maken). Nijhuis Bouw gaat het onderhoud uitvoeren met hulp van Schildersbedrijf Klappe en installatiebedrijven Nooter en Schreuder.
Smaak en Nijhuis werken in Coronatijd volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Ook de huidige aangescherpte coronamaatregelen passen hierbinnen. Alle reguliere en spoedeisende werkzaamheden kunnen dus doorgaan zolang de huurder hiermee instemt en alle protocolmaatregelen voor afstand houden en hygiëne in acht worden genomen.