Openbaar Belang tevreden met uitkomsten Aedes benchmark

De resultaten van de Aedes benchmark zijn positief, maar natuurlijk blijven we ruimte zien voor verbeteringen.

Waar Openbaar Belang vooral blij van wordt, zijn de cijfers gegeven door onze huurders. Die zijn belangrijk voor ons. De score ligt op alle subonderdelen hoger dan de landelijke score. De algehele tevredenheid van de groep huurders wordt weergegeven met een 7,8

Met de resultaten op Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering voldoen we aan onze eigen ambitie. De uitkomst op Duurzaamheid past bij de opdracht die we onszelf hebben gegeven: eind 2020 gemiddeld een label B voor onze woningen. Daarbij zien we dat de cijfers voor zowel de energie-index als de CO2-uitstoot per m2 lager liggen dan het landelijk gemiddelde.