Update: Maatregelen tegen coronavirus

Openbaar Belang volgt de adviezen van het RIVM op. Ons kantoor is alleen op afspraak open. We zijn telefonisch bereikbaar via (038) 45 67 222 of via info@openbaarbelang.nl.

De overheid heeft allerlei maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Maatregelen  die erop gericht zijn het contact tussen mensen te voorkomen of enorm te beperken.

Ook Openbaar Belang neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We volgen hierbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We nemen liever het zekere voor het onzekere.
Daarom hebben we besloten dat ons kantoor alleen op afspraak is geopend. Het gaat dan alleen om afspraken die echt noodzakelijk zijn. We proberen zoveel mogelijk via de telefoon of mail op te lossen. We zijn telefonisch bereikbaar via (038) 45 67 222 of via info@openbaarbelang.nl.

Heeft u uw huur opgezegd? Of gaat u binnenkort een woning van ons huren? U ontvangt van één van onze buurtbeheerders een mail. Hierin staat hoe de aangepaste werkwijze beschreven.

Heeft u een spoedreparatie?
Belt u ons dan. Voor spoed zijn we 24 uur per dag bereikbaar op (038) 45 67 222. Wij bepalen in overleg met de vakman of een reparatie direct moet worden opgepakt. Dat kan ook betekenen dat wij (of de uitvoerende partij) iets niet dringend genoeg vinden om het direct op te pakken. Ons uitgangspunt is dat we de risico’s voor iedereen zo klein mogelijk willen houden.
Bent u in een risicogebied geweest of heeft u klachten zoals hoesten, koorts, verkoudheid. Dan overleggen we met de vakman welk maatwerk we kunnen leveren. Hierbij staat de veiligheid voor u en de vakman voorop.

Heeft een reparatieverzoek dat niet dringend is?
Op dit moment voeren we geen reparatieverzoeken uit die niet dringend zijn. Gezien de omstandigheden kunt u daarom nu niet digitaal een reparatieverzoek bij ons indienen of zelf inplannen.

Zodra de maatregelen die verband houden met het coronavirus weer ingetrokken zijn, kunt u een reparatieverzoek bij ons melden en/of  (digitaal) inplannen.

Overzicht