Stedenbouwkundig plan Weezenlanden-Noord online

Om alle betrokkenen toch te kunnen informeren, plaatsen wij de belangrijkste onderdelen uit het plan online op www.weezenlanden-noord.nl. Op deze site is ook een reactie achter te laten.

Vervolg
Het college van de gemeente Zwolle neemt naar verwachting volgende maand een besluit over het stedenbouwkundig plan voor Weezenlanden-Noord. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.