Openbaar Belang heeft het kleine groots gemaakt

Openbaar Belang is trots op de uitkomsten en resultaten uit het visitatierapport en onderschrijft de verbeterpunten. In het rapport is te lezen dat de visitatiecommissie enorm onder de indruk is geraakt van Openbaar Belang. Een corporatie die van het feit dat ze klein is een kracht weet te maken. Een corporatie die keuzes maakt die je bij zo’n corporatie niet zo snel verwacht en die het kleine groots positioneert. Meer dan alleen ‘dicht bij de huurder’ en ‘korte lijnen’. Openbaar Belang heeft positie gekozen ten opzichte van de huurders, de gemeente en ook ten opzichte van de twee grotere corporaties die in Zwolle actief zijn.

In de prestatieafspraken kiest Openbaar Belang ervoor om niet van alle opgaven hun deel te doen, maar worden er keuzes gemaakt voor die opgaven waaraan Openbaar Belang echt kan bijdragen. In de woningtoewijzing experimenteert Openbaar Belang met de magische mix. Dat betekent onder meer dat woningzoekenden aan de bovenkant en de onderkant van de inkomensgrenzen in wijken worden samengebracht om een sterkere buurt te bevorderen.
Geïnteresseerd in de magische mix? Openbaar Belang heeft een 2 minuten durend filmpje gemaakt met een heldere uitleg.

Kijkend naar de uitkomsten van de visitatie, staat Openbaar Belang er goed op. Op alle onderdelen in de integrale scorekaart haalt Openbaar Belang minimaal een 7! En met uitschieters de positieve kant op tot zelfs een 9 voor ‘Ambities in relatie tot de opgaven’.

Een greep de woorden die de stakeholders hebben gebruikt om Openbaar Belang te beschrijven.