Openbaar Belang tevreden uitkomsten Aedes benchmark

De uitkomsten van de Aedes benchmark zijn bekend. Met een A op duurzaamheid en 3 maal een B op respectievelijk Huurdersoordeel, Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering scoren wij bovengemiddeld.

Met de resultaten op Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering voldoen we aan onze eigen ambitie. De uitkomst op Duurzaamheid past bij de opdracht die we onszelf hebben gegeven: eind 2020 een gemiddeld Energie-Index scoren van maximaal 1,40, namelijk gemiddeld een label B voor onze woningen.

Waar Openbaar Belang blij van wordt zijn de cijfers die onze huurders hebben gegeven. Onze score ligt op alle subonderdelen hoger dan de landelijke score. De algehele tevredenheid van de groep huurders wordt weergegeven met een 7,9.