Maatwerk oplossingen bij de jaarlijkse huurverhoging

We hebben we de huurinkomsten nodig om nieuwe huizen te bouwen en de woningen te verduurzamen. Maar waar we vooral voor staan is dat de woningen betaalbaar blijven. Daarom helpen we ook komend jaar huurders voor wie betaalbaarheid een steeds groter probleem dreigt te worden. Hiervoor zetten wij de helft van de huurverhoging in en we komen met maatwerk oplossingen.

Huurbevriezing of huurverlaging kunnen een oplossing zijn als de huurder minimaal de laatste zes maanden (veel) minder inkomsten heeft. Op onze site kan de huurder checken of hij daarvoor in aanmerking komt. Maar ook bieden wij onze huurders aan om gratis gebruik te maken van de VoorzieningenWijzer. Daarmee krijgt de huurder zijn geldzaken goed op orde en kan er jaarlijks een flinke financiële besparing worden gehaald.

We realiseren ons dat er huurders zijn die nu in de financiële problemen komen vanwege het corona-virus, doordat ze geen of minder werk hebben. Vanzelfsprekend helpen wij hen. Dat doen wij altijd al met alle huurders die betalingsproblemen hebben. We kiezen voor individueel maatwerk, omdat de situatie per huurder verschilt. Als een huurder acuut in de betalingsproblemen komt, dan gaan we in overleg. Een mogelijkheid is om uitstel te geven van huur betalen of dat de huur in delen wordt betaald. In deze periode gaan we niet over tot huisuitzettingen.