Anders met bewoners communiceren

Openbaar Belang heeft bijdrage geleverd aan het TNO-inspiratieboek 'op andere manier met bewoners communiceren bij verduurzaming'.

Het Aedes magazine besteedt in het nieuwste nummer hier aandacht aan.  Onze ervaren woonconsulent Katja Tamis heeft tijd gestopt in dit grote project. Ook de corporaties area en Woonstede hebben hun ervaringen gedeeld. Dit alles heeft geleid tot een zeer compleet inspiratieboekDit alles levert ons ook weer ideeën en inspiratie op die we in kunnen zetten bij andere projecten. Gevalletje 1+1 =3.

Een voorbeeld uit het inspiratieboek: Een inloopbijeenkomst voor bewoners extra aantrekkelijk maken door een broodje hamburgers uit te delen.