Toekomstschets maakt Kamperpoort tot energieke wijk

De Kamperpoort in Zwolle wordt de komende jaren een energieke wijk. Tenminste, als het aan bewoners, ondernemers en zes initiatiefnemers die nauw betrokken zijn bij het gebied, ligt. Het afgelopen jaar creëerden zij een integraal toekomstbeeld voor de wijk in 2030, waarin wonen, werken en leven met elkaar zijn verbonden. Het eindresultaat werd gisteren in het webinar Panorama Kamperpoort gedeeld met de bewoners en overige belangstellenden.

De zes initiatiefnemers hebben allen een grote verbondenheid met de Kamperpoort. Woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ dragen al jarenlang zorg voor sociale huurwoningen in de wijk. Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development), Nijhuis Bouw en DLH realiseerden al op veel plekken in de wijk nieuwe woongebieden. Omdat zij het van waarde vinden dat de Kamperpoort in de toekomst verder zal ontwikkelen tot een wijk waar mensen prettig wonen, werken en samenkomen, sloegen zij de handen ineen om een toekomstbeeld te schetsen voor de wijk met haar rijke historie.

Onder begeleiding van bureau Ruimtevolk is onderzoek gedaan naar de historie van de Kamperpoort en zijn de kenmerkende elementen van de wijk in kaart gebracht. Ook is de lokale kennis van een selecte maar diverse groep bewoners en gebiedspartijen opgenomen in de totstandkoming van de toekomstschets. Bij de samenstelling van deze groep bewoners en gebiedspartijen is ingezet op een diverse vertegenwoordiging, zoals bewoners met familiewortels in de wijk en mensen die er pas enkele jaren wonen of er in de (nabije) toekomst komen wonen, jonge Kamperpoorters en oudere, enkele ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Van de drie mogelijke scenario’s voor de toekomst van de Kamperpoort is gezamenlijk gekozen voor het scenario ‘Energieke wijk’. Elementen die hierbij belangrijk worden gevonden, zijn: de aandacht voor duurzaamheid, klimaat en groen, aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen, dynamische mix van wonen en werken, healthy urban living en de inzet op de sociale binding vanuit een herkenbaar DNA.

 

10 + 1 gouden regels voor de Kamperpoort
Om het toekomstverhaal concreet te maken, zijn gouden regels geformuleerd; bouwstenen die de toekomstige Kamperpoort onmiskenbaar karakteristeren en waar iedereen zich aan ‘dient’ te houden bij de verdere ontwikkeling van de Kamperpoort. De 10+ 1 gouden regels zijn te verdelen in drie dragers: groen en gezond, vormgeven aan de lappendeken (diversiteit) en ontmoeten en verbinden. De initiatiefnemers, bewoners en ondernemers zien de Kamperpoort in 2030 als een wijk die niet meer los te denken is van de binnenstad van Zwolle. Het resultaat is een groene, energieneutrale en klimaatbestendige wijk die aansluit op het centrum van Zwolle. Deze energieke wijk wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke leefomgeving waar zowel de oorspronkelijke bewoners als de nieuwkomers met plezier wonen. Bewoners en werkenden in de Kamperpoort geven aan dat vooral ook de sociale cohesie van belang is. Er is behoefte aan veel mogelijkheden tot ontmoeting en verbinding in de wijk.

Hoe nu verder?
Deze verkenning is nog geen blauwdruk van hoe de Kamperpoort zich in de toekomst zal ontwikkelen. De resultaten van de toekomstschets Panorama Kamperpoort zijn afgelopen week aangeboden aan wethouder Anker van de gemeente Zwolle. De gemeente geeft aan blij te zijn met het initiatief om na te denken over de toekomst, en ziet het panorama als input om de gemeentelijke ambities voor de Kamperpoort, samen met bewoners en ondernemers, verder te gaan realiseren.
Het webinar Panorama Kamperpoort is terug te kijken (via Teams) op de Facebookpagina Platform Kamperpoort.