Raad Zwolle unaniem akkoord met plan Weezenlanden-Noord

Tijdens de debatronde (11 mei jl.) lieten de woordvoerders van de raadsfracties al weten erg positief te zijn over het plan en de manier waarop de participatie is vormgegeven. Ook zijn de raadsfracties blij dat er veel ruimte is voor groen en water. Het raadsbesluit van gisteravond bekrachtigt de positieve waardering van de raad voor de plannen.

Via twee aangenomen moties besloot de raad gisteravond dat de mogelijkheid voor horeca bij het Almelose Kanaal wordt onderzocht en dat er aandacht komt voor de Zwolse zwemhistorie in de nieuwe buurt, bijvoorbeeld via straatnaamgeving.

Vervolg
Het stedenbouwkundig plan is een plan op hoofdlijnen, dat vooral laat zien hoe de indeling van de nieuwe buurt wordt. Bijvoorbeeld waar de gebouwen komen, de straten, het openbaar groen met ruimte voor water en natuur, het buurtpark en de hofjes, de fietsroutes en wandelpaden en de parkeerplekken. Dit plan wordt vertaald en vastgelegd in het bestemmingsplan voor het gebied. Dit wordt ook door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna volgen de ontwerpen van de architect en de landschapsarchitect, te beginnen met het ontwerp van het eerste appartementengebouw. Openbaar Belang en Nijhuis/Explorius streven ernaar dat de werkzaamheden in de buurt volgend najaar (2021) van start gaan met de sloop van de eerste flat. Uiteraard worden de huidige bewoners, omwonenden en belangenorganisaties betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt.

Informatie
Meer informatie over Weezenlanden-Noord is te vinden op www.weezenlanden-noord.nl Belangstellenden kunnen zich via de site aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.