Naar elkaar omkijken in De Tippe

Een community bouwen voor en met bewoners

DeltaWonen en Openbaar Belang slaan samen met, de gemeente, RIBW Overijssel en Hart voor Zwolle de handen ineen in de Tippe, een wijk in Stadshagen. Het resultaat is een bijzonder woonproject: een gemeenschap maken waarin buren naar elkaar omkijken. Het zijn 26 woningen, waarvan er één wordt ingericht als een gemeenschappelijke ruimte. De betrokken organisaties hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Community
In de Tippe gaan de 25 bewoners werken aan een hechte gemeenschap. Ze worden daarbij ondersteund door Hart voor Zwolle. In de speciaal ontworpen gemeenschappelijke ruimte worden er voor de bewoners regelmatig activiteiten georganiseerd.
Wethouder Dorrit de Jong: ‘We zijn heel blij met woongemeenschappen zoals in de Tippe. In zo’n community kunnen bewoners gewoon zichzelf zijn, of ze nu hulp nodig hebben of niet. Bewoners kiezen bewust voor een woonplek met meer sociaal contact. Zo bouwen we aan een sociale samenleving.’

Goede Buur
Ongeveer twee derde van de bewoners heeft wat extra ondersteuning nodig. Dat wordt verzorgd door RIBW Overijssel. ‘Het idee achter dit initiatief is we omzien naar elkaar en dat buren elkaar kunnen steunen vanuit de kracht van de wijk wanneer dat nodig is. Het draait om een gevoel van saamhorigheid en een goede buur zijn, waarbij men op een vriendelijke en hulpvaardige manier met elkaar omgaat’ vertelt Anne-Marie Journee, regiodirecteur IJsselland bij RIBW Overijssel.

Actieve bewoners
De bewoners die geen specifieke begeleiding nodig hebben, zijn via een motivatiegesprek met Hart voor Zwolle geselecteerd om in dit deel van de Tippe te gaan wonen. Van hen wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de gemeenschap. Bijvoorbeeld door af en toe een wandeling te maken met een buur. Maar ook dat je makkelijk te benaderen bent als je buur een vraag heeft of gewoonweg even een praatje maken bij de voordeur. Het gaat er om dat er naar elkaar wordt omgekeken.