(Voorlopige) Woningaanbieding

U kunt als woningzoekende reageren op woningen die aangeboden staan. Als u de eerste kandidaat bent voor een woning, krijgt u een voorlopige woningaanbieding. U kunt dan een afspraak maken om de woning te komen bezichtigen.

Veel gevraagd over (Voorlopige) Woningaanbieding

Hoe hoor ik het dat jullie mij een woning toewijzen?

Algemeen

Dan krijgt u een email en/of een brief dat u de woning krijgt toegewezen. U hoort dan ook op welk moment u de sleutels van ons kunt krijgen en wij informeren u wat u allemaal moet regelen.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Algemeen

Als u een voorlopige aanbieding heeft, dan levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst in. Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning.

Ik ben hoog geëindigd voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Na de sluitingsdatum ontvangt de eerste kandidaat een e-mail en een sms. Ook proberen wij de kandidaat te bellen. Weigert de kandidaat de woning of wijzen wij de woning toch niet toe (bijvoorbeeld bij huurachterstand of overlast)? Dan benaderen wij de volgende kandidaat.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Algemeen

Belt u met ons via (038) 45 67 222. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Welke papieren moet ik inleveren?

Algemeen

In de aanbiedingsmail leest u welke documenten u moet inleveren. Komt u er niet uit? Bel met ons via (038) 45 67 222.

Ik heb een intakegesprek bij u. Wat bespreken we en wat moet ik meenemen?

Algemeen

In de aanbiedingsmail leest u welke documenten u mee moet nemen naar dit gesprek. We kijken of alle documenten in orde zijn en geven u informatie over de woning en de buurt. Als er aanleiding voor is, kijken we ook naar uw woonverleden en eventuele schulden.

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Maar ik kan niet op dat tijdstip. Wat kan ik doen?

Algemeen

Het is helaas niet mogelijk op een ander tijdstip de woning te bekijken. Misschien kunt u iemand anders laten kijken.

Ik heb een voorlopige aanbieding van een woning gehad. Die woning wil ik niet, hoe geef ik dit aan jullie door?

Algemeen

U kunt dit zelf regelen op 'mijn pagina' op de Woningzoeker.

Ik heb een voorlopige woningaanbieding. Kan ik de woning bezichtigen?

Algemeen

Ja, dat kan als de huidige huurder dat goed vindt. U vindt het telefoonnummer van de huurder in de e-mail die u van ons kreeg. Het is niet altijd mogelijk om de woning van binnen te bekijken. U beslist dan aan de hand van de gegevens die u van ons krijgt.

In welke volgorde worden sociale huurwoningen toegewezen?

Algemeen

In de wens- of vrijesectormodule gaat een woning naar degene met de langste inschrijfduur. In de spoedmodule wordt geloot en speelt inschrijfduur geen rol.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Algemeen

Nee, u krijgt 1 woning aangeboden. Dit is de woning waarvan de reactietermijn als eerste sluit.

Mag ik een woning weigeren?

Algemeen

In de wens- of vrijesectormodule kunt u weigeren zonder gevolgen. Als u weigert in de spoedmodule, dan sluiten wij u twaalf maanden uit van deelname in alle woonruimtemodules. Als u te laat of niet reageert op een woning heeft dat altijd gevolgen voor uw inschrijving. U leest op de Woningzoeker wat de gevolgen zijn.