Urgentie

De Woningzoeker heeft geen urgentieregeling voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan een acuut huisvestingsprobleem, zoals in het geval van een brand of in andere zeer ernstige situaties waarbij de woning plotseling onbewoonbaar is. Deze acute huisvestingsproblemen vallen onder de zogenoemde hardheidsclausule. In alle overige situaties waarin mensen weliswaar haast hebben, maar er geen sprake is van een acuut huisvestingsprobleem (bijvoorbeeld scheiding, verbroken relatie of zwangerschap), verwijzen wij naar de spoed- of wensmodule van de Woningzoeker.

Veel gevraagd over Urgentie

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in Zwolle krijgen?

Algemeen

Nee, u kunt terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op de Woningzoeker. U krijgt geen urgentie. Wel kunt u kijken naar de voorwaarden en mogelijkheden van de spoedmodule.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Algemeen

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op de Woningzoeker.

Ik heb een nieuwe baan in de regio Zwolle. Krijg ik voorrang op een woning?

Algemeen

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op de Woningzoeker.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Algemeen

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning. U krijgt geen voorrang. Inschrijven doet u via de Woningzoeker.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning?

Algemeen

Nee, u kunt geen urgentie aanvragen. Woont u minimaal 1 jaar aansluitend in de gemeente in Zwolle? Dan kunt u reageren op de spoedmodule via de Woningzoeker. Die woningen worden toegewezen door loting. Inschrijfduur is dan niet van toepassing.

Wat betekent wijkvernieuwingsurgentie?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, moet u ingeschreven staan bij de Woningzoeker. U krijgt dan ophoging van inschrijfduur.