Tijdelijke onderverhuur

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Tijdelijke onderverhuur

Heeft onderverhuur invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst 0800 - 0543 of kijk op de website van de Belastingdienst. Houdt uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Hoe vraag ik tijdelijke onderverhuur aan?

Algemeen

U kunt dit schriftelijk of per e-mail aanvragen. De volgende gegevens hebben wij van u nodig: uw adres, de periode van onderhuur (max. 1 jaar), naam en geboortedatum van onderhuurder, uw contactgegevens en een kopie van identiteitsbewijs van onderhuurder. Tijdelijke onderverhuur kan van invloed zijn op de huurtoeslag. U mag absoluut geen winst maken op onderverhuur. De huurprijs moet redelijk zijn.

Is de onderhuurder tijdelijk huurder van de woning?

Algemeen

Nee, de onderhuurder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt. Met de onderhuurder maakt u afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan u aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.

Kan een tijdelijke onderhuurder huurtoeslag ontvangen?

Algemeen

Nee, de tijdelijke onderhuurder kan geen huurtoeslag krijgen. De tijdelijk onderhuurder moet zich inschrijven op het adres. Ook moet u dit melden bij de Belastingdienst. Tijdelijke onderhuur kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Algemeen

ja, u kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur.

Mag ik tussentijds een andere onderhuurder voorstellen?

Algemeen

Ja, dat mag. We spreken onderverhuur met u af voor een bepaalde periode. Wil de onderhuurder de woning eerder verlaten? Dan mag u voor de periode die nog loopt een andere onderhuurder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk onderhuur?

Algemeen

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente Zwolle. De belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag, kijk dit na op de website van de Belastingdienst.

Wanneer eindigt de tijdelijke onderverhuur?

Algemeen

De tijdelijke onderverhuur eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode.

Wanneer mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan studie, werk of familieomstandigheden. De onderverhuur mag maximaal 1 jaar duren. Ook mag er geen sprake zijn van huurschuld of overlast. De onderhuurder kan geen aanspraak maken op het hoofdhuurderschap. U blijft aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning.

Wat doet u als ik illegaal onderverhuur?

Algemeen

Onderverhuur kan ertoe leiden dat wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete. Dat onderverhuur verboden is, kunt u lezen in artikel 6.6 van onze Algemene huurvoorwaarden.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Algemeen

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beeindigen.

Wat is huisbewaring?

Algemeen

Als iemand tijdelijk in uw huis woont, noemen wij dit tijdelijke onderverhuur in plaats van huisbewaring. U heeft hiervoor toestemming van ons nodig. Tijdelijke onderverhuur mag maximaal 1 jaar.

Wat is onderverhuur?

Algemeen

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Wel kan er een verzoek tot tijdelijke onderverhuur bij ons aangevraagd worden. Hiervoor kunt u mogelijk toestemming krijgen voor maximaal 1 jaar.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor onderverhuur?

Algemeen

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van één maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Wie zoekt een onderhuurder voor mijn woning?

Algemeen

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw onderhuurder.

Mag ik Oekraïense vluchtelingen in huis nemen?

Algemeen

Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen.

Op dit moment zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten bezig met de inrichting van opvangplekken voor ten minste 6 maanden. Op de website van vluchtelingenwerk kunt u meer informatie lezen.
Heeft u een logeerplek? Meld u zich dan aan bij www.takecarebnb.org. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Openbaar Belang speelt hier verder geen rol bij.