Inwoning

Komt er voor langere tijd iemand bij u wonen? Dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Iemand die bij u inwoont kan geen hoofdhuurder worden. U blijft als hoofdhuurder altijd verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt.

Veel gevraagd over Inwoning

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Ja, u heeft van ons toestemming nodig voor Inwoning. De huurder kan dit per mail of brief bij ons aanvragen. Als alles in orde is, ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor Inwoning. U kunt geen aanspraak maken op de huurovereenkomst als u inwoont.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, het aantal personen op het adres en extra inkomsten kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website Toeslagen.

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, wij willen dat graag weten. Dit kunt u per mail of brief aan ons doorgeven. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. Als er geen bezwaren zijn, krijgt u een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning.