Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woont u in een gebouw waarin koop- en huurwoningen zitten? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Openbaar Belang gaat namens de huurders naar de ledenvergadering, waar de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken worden.

Veel gevraagd over Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

U kunt suggesties doorgeven aan ons. Dat kan telefonisch via (038) 45 67 222 of via de mail. Wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan brengen wij het voorstel in bij de Vereniging van Eigenaren-vergadering. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie uit te voeren.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap. Of u wilt graag zonwering of zonnepanelen op het dak? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

De appartementen in het woongebouw waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn kopers en wij zijn eigenaar van een aantal huurwoningen. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren, Openbaar Belang dus ook (namens de huurders). 

Een Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. In een Vereniging van Eigenaren betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal 1 keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Wij zijn, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal kopers zit. Wij kunnen ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.