Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie. Zij doen uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs, het onderhoud en servicekosten. Neem altijd eerst contact met ons op. We willen het probleem graag samen met u oplossen. Komen we er niet uit? Dan kunt u de huurcommissie inschakelen.

Veel gevraagd over Huurcommissie

Ik heb een vrije huursector (geliberaliseerde) woning. Kan ik dan ook bij de Huurcommissie terecht?

Algemeen

De Huurcommissie kan alleen in de eerste 6 maanden van uw huurcontract de huurprijs en de onderhoudsstaat van de woning voor u controleren. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Met welke geschillen kan ik terecht bij de Huurcommissie?

Algemeen

Bent u het niet eens bent met de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of bent u het niet eens met servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komen wij er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Als u een geschil indient bij de Huurcommissie, dan zijn daar kosten aan verbonden. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Op de website van de Huurcommissie vindt u alle informatie. 

De taken van de Huurcommissie zijn per 1 januari 2019 uitgebreid met de behandeling van geschillen die voortvloeien uit klachten van huurders over de door verhuurders geleverde producten en verrichte diensten. Bijvoorbeeld klachten over gedragingen van (een medewerker van) de verhuurder. Klachten moeten eerst de klachtenadviescommissie zijn behandeld. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunnen zowel huurder als verhuurder met het geschil terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie zal overigens niet alle geschillen in behandeling nemen.