Weezenlanden-Noord

Openbaar Belang heeft besloten om de 180 woningen aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat te slopen en er minimaal 230 sociale huurwoningen voor terug te bouwen. Nijhuis Bouw en Explorius zijn geselecteerd om de komende jaren Weezenlanden-Noord te ontwikkelen.

Het stedenbouwkundig plan is ondertussen door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad unaniem vastgesteld. Daarna is het bestemmingsplan aan de beurt. Met Nijhuis en Explorius verwachten wij dat er begin 2022 gestart wordt met de start sloop van het eerste gebouw.
Op de site weezenlanden-noord.nl is de informatie te vinden over het complete plan. Het is een plan in ontwikkeling. Zodra er meer bekend, wordt de website uitgebreid.

--> Ervaar en beleef hier de nieuwe wijk.


Openbaar Belang

Hieronder leest u de informatie over de huidige en toekomstige sociale huurwoningen.

Eerste flat Schuurmanstraat 3 t/m 49:
Hier is de informatie te lezen over de eerste flat in Weezenlanden-Noord die gesloopt gaat worden. Ook staat hier het planbesluit dat naar de bewoners van deze flat is gestuurd en besproken. Het planbesluit is met de bewoners van de eerste flat individueel doorgenomen.

Eerste appartementengebouw (gebouw A):
De concept plattegronden van het nieuwe gebouw A zijn klaar en in december 2020 uitgereikt aan de bewoners van Weezenlanden-Noord die een huurovereenkomst van onbepaalde tijd hebben. 
Hier zijn de plattegronden te vinden van de verschillende woningen in gebouw A. Het bestemmingsplan is nog niet goedgekeurd. En de vergunning voor gebouw A is nog niet aangevraagd. Hierdoor zijn de plattegronden nog niet definitief en kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze uitgave.

In gesprek met bewoners
Al vanaf 2016 zijn we in gesprek met onze bewoners. Grote inloopbijeenkomt, met de bakfiets de buurt in, portiekgesprekken en gesprekken bij de bewoners thuis. De gesprekken bij mensen thuis zijn zeer waardevol voor de bewoners én voor Openbaar Belang. Voor de bewoner is de drempel heel laag om aan te geven wat onduidelijk is. En we kunnen makkelijker bepaalde zaken uitleggen die per persoon verschillend kunnen zijn.
Zodra de corona-maatregelen het weer toelaten komen we weer met de bakfiets de buurt in.

Onze toezeggingen naar onze bewoners uit Weezenlanden-Noord:

  • Terugkeergarantie voor huurders uit Weezenlanden-Noord die op hun peildatum een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben.
  • Terugkeer naar Weezenlanden-Noord gebeurt op basis van passend toewijzen. Dat betekent dat het inkomen past bij de hoogte van de huur. Uitzondering: iemand met een hoger inkomen mag wel een woning met een lagere huur huren.
  • De voorrang naar de nieuwbouw in het gebied wordt bepaald door de woonduur.
  • Streven dat woonlasten van de nieuwbouw ongeveer gelijk blijven aan huidige woning. Dit geldt voor de huurwoningen met een huurprijs van maximaal € 607,- (onder 1e aftoppingsgrens, prijspeil oktober 2019) en waarbij huurtoeslag van toepassing is.
  • Er komt een mix aan huurwoningen (zowel in type woningen, in huurprijs en in oppervlakte).
  • De flats worden gefaseerd gesloopt, dus niet alles tegelijkertijd. Hierdoor kan een deel van de bewoners in 1x keer terug keren naar de nieuwbouw.
  • We werken eraan dat de sloop van de 1e woningen eind 2021 plaats kan vinden.

Een terugblik

De aanleiding voor dit grote project is dat Openbaar Belang een structurele oplossing wil voor de vocht-, schimmel en tochtproblemen in de 180 woningen aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat. Omdat de gevolgen ingrijpend zijn, is begin 2016 (nogmaals) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Bij alles wat is onderzocht, is gekeken naar wat de gevolgen zijn voor de bewoners, de woningen en de financiën.
Uiteindelijk is besloten om de 180 woningen te slopen en minimaal 230 nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen. De huidige bewoners (met een huurcontract voor onbepaalde tijd)  hebben de garantie om terug te keren naar deze nieuwbouw.

Met de bakfiets de buurt in
De afgelopen jaren is Openbaar Belang meerdere keren met de bakfiets de wijk ingegaan. Op die manier is informatie bij de bewoners opgehaald. Deze input heeft geholpen om tot een zo goed mogelijk Stedenbouwkundig Plan te komen. Er is een bewonerscommissie in Weezenlanden-Noord waarmee iedere 3 maanden overleg is. Ook zijn er verschillende workshops en bijeenkomsten geweest met bewoners, omwonenden en andere partners. Op donderdag 14 juli 2016 heeft Openbaar Belang tijdens een bewonersavond aan haar bewoners verteld wat het besluit is, de toelichting hierop en welke stappen de komende periode gezet gaan worden.

gemeentelijke visie
De gemeente Zwolle heeft in februari 2018 de nieuwe concept visie voor Weezenlanden-Noord gepresenteerd aan de bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden. In deze visie wordt gesproken over 300 tot 600 woningen. Meer verstedelijking met markante hoogbouw en parkeergelegenheid voor een groter deel van de stad. In oktober 2018 heeft het college ingestemd met de visie Centrum Oost.  
Met deze informatie is Openbaar Belang verder aan de slag gegaan.

Selectieprocedure
Openbaar Belang heeft in een zorgvuldig proces Nijhuis Bouw en Explorius geselecteerd. Zij gaan de komende jaren Weezenlanden-Noord (Schuurman- en Wiecherlinckstraat) ontwikkelen.
Nijhuis en Explorius hebben goed gekeken naar het plan dat eerder door Openbaar Belang en de gemeente is opgesteld en dat ook al eerder aan de bewoners is gepresenteerd. Dit plan is, op basis van het stedenbouwkundig plan van bureau Urhahn, op een goede manier verder uitgewerkt. Het zorgt in de toekomst voor een mooie mix aan woningen, bewoners en voorzieningen.