Reageren via de Woningzoeker

Bent u op zoek naar een sociale of vrije sector huurwoning in Zwolle? Reageer dan op nieuw woningaanbod op de website van de Woningzoeker. Hier vindt u dagelijks nieuw aanbod. Om te kunnen reageren heeft u een inschrijving als woningzoekende nodig.

Veel gevraagd over Reageren via de Woningzoeker

Er staat een blokkade op mijn inschrijving, ik kan niet meer reageren op woningen. Hoe kan dat?

Algemeen

Uw inschrijving kan om verschillende redenen geblokkeerd worden. Bijvoorbeeld als u niet reageerde op een woningaanbieding, bij een overlastsituatie of een huurachterstand. Een blokkade is meestal tijdelijk en zichtbaar bij uw inschrijving. Kijk voor meer informatie op de Woningzoeker.

Wat lever ik in als ik een woning accepteer?

Algemeen

De gegevens die wij nodig hebben voor een woningacceptatie staan hier vermeld.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u niet in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Op de Woningzoeker staat hier meer informatie over.

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen. Kijk voor informatie op de Woningzoeker.

Hoe reageer ik op beschikbare woningen?

Algemeen

Als u ingeschreven staat en voldoet aan de voorwaarden, kunt u maximaal 2 reacties actief hebben op de Woningzoeker. Als een woningadvertentie waar u op gereageerd heeft gesloten is, kunt u een nieuwe reactie plaatsen.

Ik ben student, kan ik ook reageren op woningen?

Algemeen

Ja dat kan. SWZ en Openbaar Belang bieden via de Woningzoeker appartementen aan waarvoor ook studenten in aanmerking komen. 

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

In Zwolle zoekt het Sociaal Wijkteam zelf een passende Wmo kandidaat bij een aangepaste woning.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Algemeen

Uw eigen vermogen of spaargeld is al meegeteld in uw verzamelinkomen van de Belastingdienst. Dat inkomen is bepalend op welke woningen u via de Woningzoeker kunt reageren.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Gaat u op zoek naar een andere woning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen.

Ik reageer op een woning op de website van de Woningzoeker en ik krijg de melding 'U kunt niet op de deze woning reageren'. Hoe komt dat?

Algemeen

Wij wijzen onze woningen passend toe. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen. Staan uw inkomensgegevens en aantal meeverhuizende personen goed bij uw inschrijving? Dan reageert u op een woning die niet past bij uw situatie. Ook als u niet aan andere voorwaarden voldoet die bij een woning horen krijgt u een melding. Bijvoorbeeld als u jonger bent dan 55 jaar en op een seniorenwoning wilt reageren.

Ik zie een woning leeg staan. Kan ik daar wonen?

Algemeen

Nee, alle woningen verhuren wij via de Woningzoeker. Soms staat een woning wat langer leeg, dat heeft meestal te maken met onderhoud. Het kan ook zijn dat de woning door ons verkocht wordt.

Ik zoek een woning, waar kan ik zien wat het energielabel is?

Algemeen

Op de Woningzoeker staat bij de advertentie van de woning het energielabel.

Mijn huidige inkomen is (veel) hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een duurdere woning?

Algemeen

Ja, u kunt reageren op duurdere woningen. Vul bij uw inschrijving op de website van de Woningzoeker uw huidige inkomen in. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe, hogere inkomen. Dat inkomen moet natuurlijk wel passend zijn bij de woning waarop u reageert. Als u een woningaanbieding krijgt, dan moet u het inkomen aantonen met loonstroken en de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Mijn huidige inkomen is (veel) lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een goedkopere woning?

Algemeen

Ja, u kunt reageren op goedkopere woningen. Zorg dat uw huidige inkomen juist ingevuld is bij uw inschrijving op de website van de Woningzoeker. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe, verlaagde inkomen. Wij vragen u wel aan te tonen, bijvoorbeeld met een loonstrook, dat uw inkomen lager is. Het inkomen moet dan natuurlijk passend zijn bij de woning waarop u reageert.

Moet ik iedere dag het woningaanbod op de de Woningzoeker bekijken?

Algemeen

Iedere dag plaatsen wij nieuwe woningen op de Woningzoeker. Deze advertenties staan er 5 dagen op. Wanneer u 1 keer per 5 dagen  inlogt op de website van de Woningzoeker, dan bent u altijd op de hoogte van het actuele woningaanbod en mist u niets. U kunt dan direct reageren op een woning. Lukt dat niet of heeft u heel specifieke woonwensen? Maak een zoekprofiel aan, dan krijgt u bericht als een woning van uw voorkeur geadverteerd wordt (tipbericht)

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Als u actief woningzoekende bent, adviseren wij u de inkomensverklaring alvast aan te vragen. U kunt via uw DigiD op Mijn Belastingdienst.nl inloggen en een inkomensverklaring printen. U kunt deze kosteloos opvragen bij de Belastingdienst via 0800 - 0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw meeverhuizenden bij de hand. De inkomensverklaring verstuurt de Belastingdienst binnen 5 dagen. Let op, heeft u geen inkomensverklaring dan wijzen we u geen woning toe.

Wat is een tipbericht bij de Woningzoeker?

Algemeen

Dat is een e-mail die u krijgt als er een woning in de Woningzoeker komt die aan uw zoekprofiel voldoet. Dat zoekprofiel stelt u zelf in via Mijn pagina.

Wat is een zoekprofiel bij de Woningzoeker?

Algemeen

Met een zoekprofiel geeft u aan wat voor woning u zoekt. U kunt aangeven of u een tipbericht wilt ontvangen. U krijgt dan een e-mail als er een woning die voldoet aan uw zoekprofiel in de Woningzoeker staat.