Beter isoleren van de woning

Het beter isoleren van de woningen is een opgave waar wij als woningeigenaar voor staan. Hoe gaan wij dit vormgeven?

Wanneer isoleren?
Het isoleren van woningen doen wij complexmatig. We brengen alle woningen binnen het betreffende complex op hetzelfde niveau. We proberen dit zoveel mogelijk te koppelen aan een onderhoudsmoment, bijvoorbeeld wanneer wij gaan schilderen. Dit betekent niet dat wij de eerst volgende schilderbeurt ook altijd gelijk gaan isoleren. Dit hangt onder meer af van de betaalbaarheid van de werkzaamheden. Wij kunnen onze opgave voor ons woningbezit niet in 1x uitvoeren. Daarom maken wij bewuste keuzes. Dat betekent eerst de woningen met een slecht energielabel en daarna werken wij naar de betere toe.

Per complex en per woningtype krijgen wij, bijvoorbeeld via de energielabels, goed inzicht in welke isolatie er verbeterd kan worden. Daarna laten wij onderzoeken wat de beste methode is om de isolatie naar het gewenste niveau te brengen. Het gewenste niveau is bereikt als de woningen dusdanig geïsoleerd zijn, dat wij daarna over kunnen op een efficiënte duurzame warmteopwekker. Een woning met een energielabel A of een goede B is waarschijnlijk op niveau. Bij woningen met een energielabel C of lager hebben wij in alle gevallen nog een opgave te doen.

Op dit moment hebben wij geen exacte planning wanneer wij op welke plek gaan isoleren. Door de stijgende energieprijzen onderzoeken wij nu wat er mogelijk is om de isolatie-opgave te versnellen. Daarbij kijken wij ook naar het ventileren. Dit willen wij in één keer meenemen om te voorkomen dat wij de woningen ‘dichtstoppen’ zonder de mogelijkheid tot goede ventilatie. Daardoor zou een ongezond binnenklimaat kunnen ontstaan.

Isoleren op aanvraag en/of tegen huurverhoging
Met ingang van 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om een huurverhoging in rekening te brengen voor nieuwe isolerende maatregelen. Openbaar Belang vraagt dan ook geen bijdrage meer in de maandelijkse huur, wanneer wij nieuwe isolerende maatregelen gaan treffen.

Enkel glas laten vervangen
In het verleden kregen wij met regelmaat het verzoek om enkel glas te vervangen voor dubbel glas. Op dit moment voeren we die werkzaamheden niet meer, omdat:

  • wij deze maatregelen zien als isolerende maatregelen. Deze pakken wij complex voor complex aan en niet op aanvraag.
  • het vervangen van beglazing samenhangt met het ventilatiesysteem. Vervangen we het glas, dan heeft dat invloed op het aanbrengen of vervangen van ventilatie roosters. En dat heeft weer invloed op het warmtesysteem dat we in de toekomst moeten aanbrengen.

Duurzame warmteopwekker voor warmte en warm water
Als een woning voldoende geïsoleerd is, is het mogelijk om over te gaan op een duurzame warmte opwekker. Dat is kan een (hybride) warmtepomp zijn of andere manier om bijvoorbeeld elektrisch te verwarmen.

De overheid heeft in samenspraak met Aedes (koepelorganisatie voor woningcorporatie) afgesproken dat er versneld gaat worden met het toepassen daarvan. Wij gaan dat ook doen. Maar zoals hierboven al is aangegeven maken we wel de keuze om eerst de isolatie goed op niveau te brengen.

Wat er bij uw woning gaat komen staat nog niet vast. Dit hangt ook af van warmtevisie van de gemeente Zwolle. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een warmtenet voor een aantal wijken. Het kan dan zijn dat wij daarbij aanhaken. Maar ook kan het zijn dat wij toch voor een eigen oplossing willen kiezen. De techniek ontwikkelt zich in een sneltreinvaart en dit zit nog steeds in een stroomversnelling. Wij willen bij voorkeur geen proef doen, maar maken graag gebruik van bewezen efficiënte technieken.