Eenmalige huurverlaging

In 2021 hebben huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens voor passend toewijzen én een huur boven de voor hen geldende aftoppingsgrens recht op eenmalige huurverlaging. De grootte van het huishouden speelt hierbij ook een rol.
Wij kijken eerst welke huurders hiervoor in aanmerking komen. Dat gebeurt op basis van de inkomensgegevens van 2019 die bekend zijn bij de Belastingdienst, de samenstelling van het huishouden en relatie tot de (kale) huurprijs. Deze eenmalige huurverlaging is voor een deel van onze huurders goed nieuws!. Alle huurders met een huur boven de eerste aftoppingsgrens (€ 633,25) ontvangen in maart 2021 een brief van Openbaar Belang over dit onderwerp.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Waar hangt het van af of mijn huur verlaagd wordt?

Algemeen

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van
• uw kale huurprijs (dit is alleen de huurprijs van de woning zonder bijvoorbeeld de servicekosten)
• het aantal mensen in uw huishouden
• uw gezamenlijke bruto jaarinkomen
Let op: Is uw kale huur lager dan € 633,25? Dan is deze lager dan de laagste aftoppingsgrens en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Lees hier meer over

Wat heb ik nodig om de aanvraag voor eenmalige huurverlaging te doen?

Algemeen

Wilt u een aanvraag doen? Dan hebben wij de volgende stukken van u nodig:

-    Een ingevuld Aanvraagformulier. (let op dat u bovenaan de 2e pagina een vinkje aan zet)

-    Inkomensgegevens van de afgelopen 6 maanden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Heeft u inwonende kinderen die 27 jaar of ouder zijn? Hun inkomen telt wel mee bij het huishoudinkomen.

Het bewijs (van de afgelopen zes maanden) kan bestaan uit: recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP’ er bent.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

Dient u zelf een aanvraag in voor eenmalige huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging in na de eerste hele maand na aanvraag. Bijvoorbeeld u vraagt de huurverlaging 15 maart aan. Dan gaat de huurverlaging in per 1 mei 2021.

Als u een brief over de eenmalige huurverlaging van ons ontvangt, dan wordt de huur per 1 april 2021 aangepast.

Hoe kan ik de eenmalige huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Voldoet u aan de eisen om eenmalige huurverlaging aan te vragen? Klik dan hier voor de aanvraag.

Welke inkomenscategorieën komen in aanmerking voor eenmalige huurverlaging

Algemeen

Het is een combinatie van huishoudgrootte, inkomen en hoogte van de huur. Lees er meer over.

Mijn inkomen is na 2019 gedaald. Heb ik recht op eenmalige huurverlaging?

Algemeen

De Belastingdienst gebruikt vastgestelde inkomensgegevens over het jaar 2019 voor het bepalen van de inkomenscategorie. Heeft u daarna te maken gekregen met een inkomensdaling? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zelf bij ons de eenmalige huurverlaging aanvragen. De inkomensdaling moet tenminste al zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Maar ook als de samenstelling van uw huishouden is veranderd, kan betekenen dat u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Welke huishoudens komen in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?

Algemeen

Het is een combinatie van huishoudgrootte, inkomen en hoogte van de huur. Lees er hier meer over.