Nieuws

Aedes Benchmark 2021

Openbaar Belang is tevreden met de uitkomsten van de benchmark 2021. Het geeft aan dat wij goed meekunnen met de andere corporaties, maar dit jaar zien we ook ruimte voor verbeteringen. Waar we vooral blij van worden, zijn de cijfers die onze huurders hebben gegeven. De score ligt op alle subonderdelen hoger dan de landelijke score.

Update: Maatregelen tegen coronavirus

Openbaar Belang volgt de adviezen van het RIVM op. Ons kantoor is alleen op afspraak open. We zijn telefonisch bereikbaar via (038) 45 67 222 of via info@openbaarbelang.nl.

Woningcorporaties: ‘Maak nieuwbouw mogelijk'

De negen woningcorporaties in de regio Zwolle pakken samen hun opgaven voor nieuwbouw en verduurzaming op. Uit regionaal onderzoek blijkt, dat ze op termijn ondanks samenwerking onvoldoende nieuwe woningen kunnen bouwen vanwege een tekort aan middelen. Daarbij doen ze een dringend beroep op gemeenten en andere samenwerkingspartners om te helpen.

Gezamenlijke energievoorziening en energiebesparende acties

Veel huishoudens krijgen de komende tijd te maken met energieprijzen die hard omhoog gaan. Wat kunt u zelf doen om energie te besparen? En wat betekent het voor u als u in een flat woont en gebruik maakt van een gezamenlijke energievoorziening?