Informatie energie

Halverwege 2021 zijn de energieprijzen flink gestegen. Dit kwam doordat er na corona meer vraag was naar energie en doordat Rusland (een grote leverancier van gas) in februari 2022 Oekraïne binnen viel. De prijzen zijn sinds 2021 tot wel 4 keer hoger. We zien een kleine omschakeling. Dat komt omdat de gasvoorraden voor een groot deel al waren bijgevuld. Daarnaast hebben verschillende landen als doel om minder gas te gebruiken en wordt er gezocht naar alternatieven voor energieopwekking. Desondanks zijn de prijzen nog steeds erg hoog.
Voor uw energierekening heeft dit ook gevolgen. Afhankelijk van hoe uw woning bemeterd is, krijgt u de energierekening via uw energieleverancier en/of via Openbaar Belang. Klik op de regel die voor u van toepassing is.

U heeft een zelfstandige gas-, elektra- en/of watermeter en u heeft zelf een energiecontract afgelosten bij een energieleverancier.


U betaalt een voorschot aan Openbaar Belang voor gas, elektra en/of water.

 

Extra informatie

Eenmalige energietoeslag

In 2022 ontving u automatisch een energietoeslag van € 1800 als u één van de volgende uitkeringen kreeg:
• Bijstandsuitkering
• IOAW-uitkering
• IOAZ-uitkering
Ook als u geen van bovenstaande uitkeringen kreeg, maar wel een laag inkomen had (maximaal 120% van het sociaal minimum), kwam u in aanmerking voor de energietoeslag. De energietoeslag kon u tot 1 februari 2023 aanvragen bij de gemeente Zwolle. Rond de zomer komt er een nieuwe energietoeslag voor 2023. Hiervoor moet de wet nog wel worden aangepast. Zodra hier meer over bekend is, kunt u dat lezen op de site van de gemeente Zwolle.

Bijzondere bijstand

Mensen die de energietoeslag niet krijgen (waaronder ook studenten), kunnen in sommige gevallen een individuele bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente bepaalt of men hiervoor in aanmerking komt of niet. Kijk hiervoor op https://www.zwolle.nl/bijzondere-bijstand.

 Betalingsproblemen

Ervaart u betalingsproblemen ondanks de tegemoetkomingen? Dan zijn er nog andere stappen die u zou kunnen zetten:

  • Lukt het u niet meer om de huur te betalen vanwege bijvoorbeeld de inflatie of de hoge kosten voor de energie? Neem dan contact op met onze afdeling Incasso. Eén van onze medewerkers zal dan samen met u kijken of bijvoorbeeld een betalingsregeling mogelijk is. Neem telefonisch contact met ons op via (038) 4567 222 of stuur een mail
  • Bij de gemeente Zwolle zijn er budgetcoaches beschikbaar van Op Orde. Zij kunnen helpen om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven.
  • Mocht u niet op tijd uw energierekening kunnen betalen of een betalingsachterstand hebben, dan kunt u met uw energieleverancier contact opnemen om te kijken naar de mogelijkheden.
  • Andere instanties die u mogelijk kunnen helpen zijn:

Belastingvoordelen

Energiebelasting:
Een deel van de gas- en stroomprijs die u betaalt, bestaat uit belasting. In 2023 is de energiebelasting ongeveer 59 cent per m3 gas en 15 cent per kWh stroom (deze prijzen zijn inclusief 21% BTW). Tegelijkertijd krijgt u in 2023 een vast bedrag aan energiebelasting terug, namelijk € 596,85. Of u per saldo uiteindelijk energiebelasting betaalt of geld terug krijgt, hangt af van uw verbruik. Bij een laag energieverbruik krijgt u geld terug, bij een hoog verbruik betaalt u energiebelasting. De overheid wil daarmee stimuleren dat u minder gas en stroom verbruikt.

BTW:
Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022 is het BTW percentage tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Dit ziet u terug op uw jaarafrekening. Vanwege de invoering van het prijsplafond per 1 januari 2023 heeft het kabinet de energiebelasting weer verhoogd en gaat het BTW percentage weer van 9% naar 21%.

Opslag duurzame energie (ODE):
Op uw afrekening van 2022 vindt u nog de opslag duurzame energie (ODE) terug. Deze vervalt als aparte belasting op de afrekening van 2023.