Energietarieven

Het zal u niet ontgaan zijn dat de energieprijzen fors gestegen zijn. Dit komt onder andere door:
- de situatie in Rusland en Oekraïne
- dat er meer energie werd gebruikt nu er vrijwel geen coronabeperkingen meer zijn

We zagen een kleine omschakeling. Dat kwam omdat de gasvoorraden voor een groot deel zijn bijgevuld. Ook omdat verschillende landen als doel hebben om minder gas te gebruiken. En er wordt gezocht naar alternatieven voor energieopwekking. 
Maar dat de prijzen nog steeds stijgen, staat vast. Inmiddels heeft de overheid ingezet op een prijsplafond voor consumenten (dit geldt nog niet voor zakelijke aansluitingen). Openbaar Belang heeft geen invloed op de tarieven. 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand. Zie het bericht van de rijksoverheid.

Voor u als huurder van Openbaar Belang zijn er verschillende situaties mogelijk wat betreft de stijging van de energieprijzen. De verschillen zitten in de manier waarop uw woning bemeterd is:

U heeft een zelfstandige gas-, elektra- en/of watermeter en u heeft zelf een energiecontract afgesloten bij een energieleverancier

U kunt gebruik maken van het prijsplafond zoals hierboven is weergegeven. Heeft u vragen over de tarieven? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw energieleverancier.

  • Er zijn bewoners die een vast contract hebben waarbij de energieprijzen nog enige tijd vast staan. Bij sommige bewoners loopt het vaste contract bijna af. Deze bewoners moeten rekening houden met een flinke stijging van de kosten in het geval ze boven het prijsplafond uit komen.
  • Andere bewoners hebben een variabel contract. Hierbij worden de energieprijzen meestal twee of vier keer per jaar aangepast op basis van het dan geldende tarief. Ook deze bewoners moeten rekening houden met een flinke stijging van de kosten als ze boven het prijsplafond uit komen.

U betaalt een voorschot aan Openbaar Belang voor gas, elektra en/of water

Het is mogelijk dat u naast het voorschot ook een contract heeft bij een energieleverancier. Dan is bovenstaande óók van toepassing.
Openbaar Belang heeft op dit moment een collectief contract afgesloten bij Engie. De inkoop voor meerdere bewoners gebeurt tussen februari en november voor het daaropvolgende jaar. Daardoor zijn de prijzen doorgaans een stukje lager. Ook zijn de vaste kosten vaak wat lager of niet van toepassing, omdat er collectief wordt ingekocht. Wij bekijken altijd wat voor de bewoners het meest gunstig is. Als het nodig is stappen we over van energieleverancier. We zijn tot de conclusie gekomen dat we qua tarief voor het jaar 2023 nog relatief gunstig zitten bij onze huidige energieleverancier. Daarom gaan we niet overstappen. Als de inkoop voorbij is, sturen we u een brief waarin staat dat de voorschotten voor deze onderdelen wel verhoogd worden. Dat is nodig omdat het tarief voor volgend jaar wel gaat stijgen. Houdt u rekening met minimaal een verdubbeling van het voorschot?
Op dit moment worden deze aansluitingen door de overheid gezien als zakelijke aansluitingen. En deze worden niet meegenomen in het huidige prijsplafond. Dit leverde veel onrust op in de politiek. Daarom heeft het kabinet op 11 oktober een motie aangenomen. Dit betekent dat er een oplossing moet komen voor dit soort situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn. Hoe de oplossing er precies uit komt te zien, is op dit moment nog niet duidelijk.

  • Voor enkele complexen geldt dat er één of meerdere meters in de woning aanwezig zijn waarmee we het verbruik van die woning kunnen registreren. Deze bewoners ontvangen elk jaar een afrekening. Hierop ziet u het daadwerkelijke verbruik tegenover de betaalde voorschotten. Dit leidt er toe dat sommige mensen bij moeten betalen en sommige mensen geld terug krijgen.
  • Er zijn ook complexen waarbij er geen meters in de woning aanwezig zijn. Hierdoor kunnen we het individuele verbruik niet bepalen. Zijn er 85 woningen in het complex? Dan betaalt een bewoner 1/85e deel van de kosten.

Belastingvoordelen
Vanaf januari 2022 is de energiebelasting van stroom verlaagd en de teruggave van de energiebelasting wordt verhoogd. Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022 is het BTW percentage verlaagd van 21% naar 9%. Dit gaat u terug zien op uw jaarafrekening.

Betalingsproblemen
Als het u niet meer lukt om de huur te betalen vanwege bijvoorbeeld de inflatie en hoge kosten voor de energie? Neem dan contact op met onze afdeling Incasso. Eén van onze medewerkers zal dan samen met u kijken of bijvoorbeeld een betalingsregeling mogelijk is of dat u extra hulp kunt ontvangen van bepaalde instanties. Neem telefonisch contact met ons op via (038) 4567 222 of stuur een mail

Eenmalige energietoeslag
Er was al een energietoeslag van € 800 en de gemeente Zwolle geeft daar bovenop nog € 500. U ontvangt de energietoeslag automatisch als u een van de volgende uitkeringen krijgt:
• Bijstandsuitkering
• IOAW-uitkering
• IOAZ-uitkering
Ontvangt u geen van bovenstaande uitkeringen, maar heeft u wel een laag inkomen? Kijk op de site van de gemeente Zwolle of u in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag. U kunt dan via deze site tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen.

Budgetcoach en schuldhulpverlening
Bij de gemeente zijn er budgetcoaches beschikbaar van Op Orde. Zij kunnen helpen om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Mocht u de rekeningen niet meer kunnen betalen, dan kunt u zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Andere instanties die u mogelijk kunnen helpen zijn:
Geldfit
Humanitas
Schuldhulpmaatje