Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Woningruil

Wilt u van woning ruilen? Dit is mogelijk. Onder woningruil verstaan we het door twee partijen in gebruik nemen van elkaars woonruimte.U kunt zelf een ruilkandidaat zoeken.
 
Voor het plaatsen van woningruiladvertenties verwijzen wij u door naar de website www.woningruil.nl. Op deze site vindt u advertenties van mensen die hun huurwoning te ruil aanbieden.

Let op: als u een andere woning huurt, krijgt u een nieuw huurcontract voor die woning. Waarschijnlijk wordt de huurprijs hoger dan de ‘ruilpartner’ nu betaalt. Het kan zelfs een vrije sector huurwoning worden. Wij adviseren u hiernaar te informeren om teleurstellingen te voorkomen.


Voorwaarden woningruil

Een woningcorporatie gaat niet zomaar akkoord met woningruil. Zowel de huidige huurder als de ruilkandidaat moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden hieronder toegelicht.

  1. De huidige huurder(s) (waaronder ook wordt verstaan de contractuele of wettelijke medehuurder(s) van de woning) moet(en) een zwaarwichtig belang hebben om de woning te ruilen. De reden voor woningruil moet daarom goed beargumenteerd zijn.
  2. De woning die geruild wordt, moet een zelfstandige woning zijn. Kamers of onzelfstandige eenheden waarbij keuken, douche en/of toilet moeten worden gedeeld, komen niet in aanmerking voor woningruil.
  3. Bij woningruil gelden de toewijzingsregels van De Woningzoeker, zie www.dewoningzoeker.nl (link naar spelregels en inkomensvoorwaarden).
  4. Woningruil wordt niet toegestaan bij huurachterstand of slechte bewoning.
  5. De ruilpartner kan de huur van de woning het eerste jaar niet opzeggen. Wij sluiten in eerste instantie een huurcontract van minimaal een jaar af. Daarna geldt een opzegtermijn van één maand.
  6. Woningruil is mogelijk, mits de woning niet voor verkoop is aangewezen. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de afdeling Verhuur.

 
Woningruil aanvragen
Als u een geschikte ruilkandidaat heeft gevonden, kunt u het aanvraagformulier downloaden die u en uw ruilpartner moeten invullen en ondertekenen.
Naast het aanvraagformulier hebben wij ook andere gegevens van de ruilkandidaat nodig. Zie hiervoor de bijlage ‘Wat moet ik inleveren bij een woningruil’
In de bijlage ‘Woningruil stappenplan kunt u lezen hoe het verloop van de aanvraagprocedure gaat.

U kunt het aanvraagformulier met de bijbehorende gegevens naar ons opsturen of mailen naar info@openbaarbelang.nl.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de afdeling Verhuur.