Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Klacht Woningzoeker

De woningcorporaties wijzen hun woningen toe volgens gezamenlijk gemaakte afspraken. We gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Toch is het altijd mogelijk dat er een fout is gemaakt of dat u zich benadeeld voelt. In dat geval kunt u contact opnemen met de woningcorporatie die het besluit heeft genomen of de fout heeft gemaakt. 
 
De betreffende corporatie zal vervolgens binnen twee weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk hun besluit meedelen.
 
Klachtenadviescommissie
 
Bent u het dan nog steeds niet eens met het resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtenadviescommissie. Dit kan tot zes weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging. U kunt uw klacht schriftelijk richten aan de Klachtenadviescommissie, Postbus 64, 8000 AB in Zwolle.
 
De klachtenadviescommissie bestaat uit een aantal personen zonder binding met de woningcorporaties. Alleen het secretariaat is ondergebracht bij de woningcorporatie. Deze onafhankelijkheid garandeert een objectieve beoordeling. De klachtenadviescommissie beoordeelt of de afspraken over de woonruimteverdeling juist zijn gehanteerd. Na ontvangst van de klacht, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. De aangeklaagde woningcorporatie mag binnen twee weken reageren. Binnen drie weken na de ontvangstbevestiging krijgt u bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen. 
 
Procedure klachtbehandeling
 
Is dat het geval, dan krijgen beide partijen de ruimte om de kwestie nader toe te lichten. U kunt zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een deskundige. De beraadslaging en de besluitvorming gebeuren in een besloten vergadering. De klachtenadviescommissie brengt schriftelijk een bindend advies uit aan de aangeklaagde woningcorporatie. U ontvangt hiervan een afschrift. De woningcorporatie neemt een besluit op basis van het advies. Zij laten u hun besluit schriftelijk weten.