Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Vraag en antwoord

Huurverhoging 2018

Heeft u een huurverhoging tot 3,9% ontvangen?

Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt, dat uw huishoudinkomen in 2016 lager of gelijk lag dan € 41.056,-. Op basis van dit huishoudinkomen mag uw huur maximaal worden verhoogd met 3,9%. Ook kan het zijn dat uw huishoudinkomen in 2016 niet vast te stellen was. De nieuwe huurbedragen van na 1 juli 2018 worden door Openbaar Belang doorgegeven aan de belastingdienst voor de huurtoeslag.

Mijn huishouden bestaat uit minimaal 4 personen. Wat betekent dit?

Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt, dat uw huishouden bestaat uit minimaal vier personen. Het huishoudinkomen speelt hierbij geen rol. Dit betekent dat uw huur maximaal mag worden verhoogd met 3,9%.

De nieuwe huurbedragen van na 1 juli 2018 worden door Openbaar Belang doorgegeven aan de belastingdienst voor de huurtoeslag.

In mijn huishouden is een bewoner die aow-leeftijd bereikt heeft. Wat betekent dit?

Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt, dat in uw huishouden minimaal één van de bewoners op 1 juli 2018 de aow-leeftijd heeft bereikt. Het huishoudinkomen speelt hierbij geen rol. Dit betekent dat uw huur maximaal mag worden verhoogd met 3,9%.

De nieuwe huurbedragen van na 1 juli 2018 worden door Openbaar Belang doorgegeven aan de belastingdienst voor de huurtoeslag.

Mijn inkomensgegevens over 2016 zijn niet bekend. Wat betekent dit?

Wij hebben bij de Belastingdienst opgevraagd in welke categorieën het inkomen van onze huurders vallen. De Belastingdienst heeft aangegeven, dat zij niet alle inkomensgegevens over 2016 kunnen verstrekken, omdat deze bij hen niet bekend zijn. Als dat bij u het geval is, dan voeren wij een basis huurverhoging door van maximaal 3,9%. Als de inkomensgegevens alsnog bekend worden, heeft dit voor u geen consequenties meer voor de huurverhoging.

Heeft u een huurverhoging tot 5,4% ontvangen?

Uit de verklaring van de Belastingdienst blijkt, dat uw huishoudinkomen in 2016 boven de inkomensgrens van € 41.056,- lag. Op basis van dit huishoudinkomen mag uw huur maximaal worden verhoogd met 5,4%. Conform ons beleid verhogen wij uw huur met dit maximale percentage.

Wat houdt het huishoudinkomen in?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijk inkomen over het jaar 2016, gerekend over het aantal personen dat op 1 juli 2018 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren, telt tot een bedrag van € 19.758,- niet mee.

Hoort de inkomensverklaring bij de huurverhogingsbrief?

JJa, wij versturen eind april (voor 1 mei) de inkomensverklaring in dezelfde envelop waarin de huurverhogingsbrief zit. Het is niet toegestaan deze verklaring apart of later te versturen. Openbaar Belang stuurt alleen de inkomensverklaring mee als het huishoudinkomen gelijk aan of hoger is dan € 41.056. Is het huishoudinkomen lager, dan versturen wij geen verklaring mee en is de huurverhoging maximaal 3,9%.

Hoe moet ik bezwaar maken?

Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de huurprijs, kunt u bezwaar maken door een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen met het standaard bezwaarschriftenformulier van de Huurcommissie. Deze vindt u op www.huurcommissie.nl. Ook staat op die site vermeld op welke gronden u bezwaar kunt maken. U kunt alleen bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Het bezwaarschrift stuurt u naar Openbaar Belang, Postbus 31, 8000 AA Zwolle. Let u er op dat het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2018 binnen is bij Openbaar Belang?

Woont u in een vrije sector woning dan kunt u bezwaar maken bij de kantonrecher, NIET bij de huurcommissie. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

 

Mijn huishoudinkomen 2016 klopt niet.

Is volgens u het huishoudinkomen in 2016 niet hoger dan de inkomensgrens € 41.056,-? Dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen dit voorstel. U hoeft geen inkomensgegevens over 2016 bij uw bezwaar te voegen. Wij vragen dan een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Als uit deze nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2016 inderdaad lager is, passen wij het huurverhogingsvoorstel aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens.

Blijkt uit de nieuwere inkomensverklaring nog steeds dat uw huishoudinkomen in 2016 hoger is dan de inkomensgrens? Dan kunt u ervoor kiezen het bezwaar in te trekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Als u uw bezwaar niet wilt intrekken, dan vragen wij een uitspraak van de Huurcommissie over ons voorstel. Wij sturen dan ons huurverhogingsvoorstel met beide inkomensverklaringen en uw bezwaarschrift naar de Huurcommissie.

Let op: Vindt de Huurcommissie het huurverhogingsvoorstel redelijk? Bijvoorbeeld omdat uit de inkomensverklaringen van de Belastingdienst blijkt dat het huishoudinkomen van 2016 boven de inkomensgrens ligt die is gehanteerd in het huurverhogingsvoorstel. In dat geval moet u € 25,- legeskosten voor de Huurcommissie betalen.

Op de site van de Huurcommissie vindt u het formulier dat u moet gebruiken om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar Openbaar Belang, Postbus 31, 8000 AA Zwolle. Let u er op dat het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2018 binnen is bij Openbaar Belang?

Het huishoudinkomen 2016 klopt wel, maar is in 2017 gedaald.

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2017 lager was dan de inkomensgrens van € 41.056,- die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt. Uw bezwaar moet u dan onderbouwen. Bij uw bezwaarschrift moet u in ieder geval inkomensverklaringen over 2017 van alle leden van uw huishouden voegen. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Op de site van de Huurcommissie vindt u het formulier dat u moet gebruiken om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar Openbaar Belang, Postbus 31, 8000 AA Zwolle. Let u er op dat het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2018 binnen is bij Openbaar Belang?

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor gehandicapten en chronisch zieken.

U kunt bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging als u of iemand uit uw huishouden valt onder de regeling gehandicapten en chronisch zieken. Ook als u of iemand anders uit uw huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.

Hoe regel ik de betaling van de huurverhoging?

Wordt uw huur automatisch geïncasseerd door ons, dan hoeft u niets te doen. De nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2018 van uw rekening afgeschreven.

Betaalt u met acceptgiro, dan ontvangt u per 1 juli de acceptgiro met de nieuwe huurprijs.

Heeft u zelf uw bank opdracht gegeven de huur over te boeken, of betaalt een instantie (bijvoorbeeld de gemeente) uw huur, wilt u dan de nieuwe huurprijs aan hen doorgeven?

 

Ik wil de huurverhoging weigeren, omdat ik klachten heb over de technische staat van mijn woning. Kan dat?

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege ernstige onderhoudsgebreken kan niet meer. Daarvoor bestaat een andere procedure. Als u klachten heeft vanwege ernstige onderhoudsgebreken, dan kunt u daarvoor het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Maar vóór de Huurcommissie uw zaak in behandeling neemt, moet u het gebrek eerst melden bij Openbaar Belang. Dit onderhoudsgebrek moet u schriftelijk bij ons melden. Openbaar Belang heeft dan zes weken de tijd om het gebrek te verhelpen. Is dat na die zes weken nog niet gebeurd, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de Huurcommissie vindt dat u gelijk heeft, kan zij besluiten uw huur te verlagen. Aan het doorlopen van deze procedure zijn kosten verbonden. De zogenaamde legeskosten. U betaalt een bedrag van € 25,-. Openbaar Belang moet ook legeskosten betalen. Wie gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijgt de betaalde legeskosten terug.