Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Vraag en antwoord

Huurverhoging 2017

Heeft u een huurverhoging tot 2,8% ontvangen?

Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt, dat uw huishoudinkomen in 2015 lager of gelijk lag dan € 40.349,-. Op basis van dit huishoudinkomen mag uw huur maximaal worden verhoogd met 2,8%. Ook kan het zijn dat uw huishoudinkomen in 2015 niet vast te stellen was. De nieuwe huurbedragen van na 1 juli 2017 worden door Openbaar Belang doorgegeven aan de belastingdienst voor de huurtoeslag.

Mijn huishouden bestaat uit minimaal 4 personen. Wat betekent dit?

Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt, dat uw huishouden bestaat uit minimaal vier personen. Het huishoudinkomen speelt hierbij geen rol. Dit betekent dat uw huur maximaal mag worden verhoogd met 2,8%.

De nieuwe huurbedragen van na 1 juli 2017 worden door Openbaar Belang doorgegeven aan de belastingdienst voor de huurtoeslag.

In mijn huishouden is een bewoner die aow-leeftijd bereikt heeft. Wat betekent dit?

Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt, dat in uw huishouden minimaal één van de bewoners op 1 januari 2017 de aow-leeftijd heeft bereikt. Het huishoudinkomen speelt hierbij geen rol. Dit betekent dat uw huur maximaal mag worden verhoogd met 2,8%.

De nieuwe huurbedragen van na 1 juli 2017 worden door Openbaar Belang doorgegeven aan de belastingdienst voor de huurtoeslag.

Mijn inkomensgegevens over 2015 zijn niet bekend. Wat betekent dit?

Wij hebben bij de Belastingdienst opgevraagd in welke categorieën het inkomen van onze huurders vallen. De Belastingdienst heeft aangegeven, dat zij niet alle inkomensgegevens over 2015 kunnen verstrekken, omdat deze bij hen niet bekend zijn. Als dat bij u het geval is, dan voeren wij een basis huurverhoging door van maximaal 2,8%. Als de inkomensgegevens alsnog bekend worden, heeft dit voor u geen consequenties meer voor de huurverhoging.

Heeft u een huurverhoging tot 0,3% ontvangen voor een studentwoning?

Studentenkamers vallen niet onder de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent dat de huur van deze kamer maximaal mag worden verhoogd met 2,8%. Openbaar Belang kiest ervoor om bij studentenkamers tot maximaal het inflatie-percentage van 0,3% door te voeren.

Heeft u een huurverhoging tot 4,3% ontvangen?

Uit de verklaring van de Belastingdienst blijkt, dat uw huishoudinkomen in 2015 boven de inkomensgrens van € 40.349,- lag. Op basis van dit huishoudinkomen mag uw huur maximaal worden verhoogd met 4,3%. Conform ons beleid verhogen wij uw huur met dit maximale percentage.

Wat houdt het huishoudinkomen in?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijk inkomen over het jaar 2015, gerekend over het aantal personen dat op 1 juli 2017 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar waren, telt tot een bedrag van € 19.463,- niet mee.

Hoort de inkomensverklaring bij de huurverhogingsbrief?

Ja, wij versturen eind april (voor 1 mei) de inkomensverklaring in dezelfde envelop waarin de huurverhogingsbrief zit. Het is niet toegestaan deze verklaring apart of later te versturen. Openbaar Belang stuurt alleen de inkomensverklaring mee als het huishoudinkomen gelijk aan of hoger is dan € 40.349. Is het huishoudinkomen lager, dan versturen wij geen verklaring mee en is de huurverhoging maximaal 2,8%.

Hoe moet ik bezwaar maken?

Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de huurprijs, kunt u bezwaar maken door een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen met het standaard bezwaarschriftenformulier van de Huurcommissie. Deze vindt u op www.huurcommissie.nl. Ook staat op die site vermeld op welke gronden u bezwaar kunt maken. U kunt alleen bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Het bezwaarschrift stuurt u naar Openbaar Belang, Postbus 31, 8000 AA Zwolle. Let u er op dat het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2017 binnen is bij Openbaar Belang?

Woont u in een vrije sector woning dan kunt u bezwaar maken bij de kantonrecher, NIET bij de huurcommissie. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

 

Mijn huishoudinkomen 2015 klopt niet.

Is volgens u het huishoudinkomen in 2015 niet hoger dan de inkomensgrens € 40.349,-? dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen dit voorstel. U hoeft geen inkomensgegevens over 2015 bij uw bezwaar te voegen. Wij vragen dan een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Als uit deze nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2015 inderdaad lager is, passen wij het huurverhogingsvoorstel aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens.

Blijkt uit de nieuwere inkomensverklaring nog steeds dat uw huishoudinkomen in 2015 hoger is dan de inkomensgrens? Dan kunt u ervoor kiezen het bezwaar in te trekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Als u uw bezwaar niet wilt intrekken, dan vragen wij een uitspraak van de Huurcommissie over ons voorstel. Wij sturen dan ons huurverhogingsvoorstel met beide inkomensverklaringen en uw bezwaarschrift naar de Huurcommissie.

Let op: Vindt de Huurcommissie het huurverhogingsvoorstel redelijk? Bijvoorbeeld omdat uit de inkomensverklaringen van de Belastingdienst blijkt dat het huishoudinkomen van 2015 boven de inkomensgrens ligt die is gehanteerd in het huurverhogingsvoorstel. In dat geval moet u € 25 legeskosten voor de Huurcommissie betalen.

Op de site van de Huurcommissie vindt u het formulier dat u moet gebruiken om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar Openbaar Belang, Postbus 31, 8000 AA Zwolle. Let u er op dat het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2017 binnen is bij Openbaar Belang?

Het huishoudinkomen 2015 klopt wel, maar is in 2016 gedaald.

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2016 lager was dan de inkomensgrens van € 40.349,- die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt. Uw bezwaar moet u dan onderbouwen. Bij uw bezwaarschrift moet u in ieder geval inkomensverklaringen over 2016 van alle leden van uw huishouden voegen. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Op de site van de Huurcommissie vindt u het formulier dat u moet gebruiken om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar Openbaar Belang, Postbus 31, 8000 AA Zwolle. Let u er op dat het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2017 binnen is bij Openbaar Belang?

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor gehandicapten en chronisch zieken.

U kunt bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging als u of iemand uit uw huishouden valt onder de regeling gehandicapten en chronisch zieken.

Hoe regel ik de betaling van de huurverhoging?

Wordt uw huur automatisch geïncasseerd door ons, dan hoeft u niets te doen. De nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2017 van uw rekening afgeschreven.

Betaalt u met acceptgiro, dan ontvangt u per 1 juli de acceptgiro met de nieuwe huurprijs.

Heeft u zelf uw bank opdracht gegeven de huur over te boeken, of betaalt een instantie (bijvoorbeeld de gemeente) uw huur, wilt u dan de nieuwe huurprijs aan hen doorgeven?