Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Missie en visie

 

Openbaar Belang wil zorgen voor een goede kwaliteit van wonen en samenleven in ‘onze’ wijken en buurten in Zwolle. Ons doel is om duurzaam waarde toe te voegen aan de woonsituatie van mensen. Om die ambitie waar te maken moeten we onze klanten goed leren kennen. Wij staan dichtbij hen en gaan het liefst een persoonlijke relatie met ze aan. Zo weten we wat er leeft en wat de wensen en eisen zijn van onze huurders. Deze wensen zetten we om in concrete acties. Onze dienstverlening sluit daardoor precies aan bij wat de huurders van ons verwachten.

 

Samen prettig wonen

Openbaar Belang legt de nadruk op de wensen en belangen van individuele huurders als het gaat om de directe dienstverlening. Maar we willen even graag dat onze huurders zo prettig mogelijk samen wonen in hun buurt. Een geschikte woning is slechts het begin. Een fijne en veilige woonomgeving is minstens zo belangrijk. Deze ideale situatie creëren we door huurders te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te dragen en initiatieven te nemen. Zo willen we de emancipatie van de bewoners bevorderen. 

 

Samen werken voor mensen

Onze ambitie komt niet alleen terug in wát we doen, maar ook hoe we het doen. Onze waarden: persoonlijk, betrokken, verbindend en zelfbewust zijn daarbij leidend. Onze mensen zijn essentieel bij de uitvoer van het beleid. Zonder hen kunnen we onze ambities niet waarmaken.