Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Visitatie

Alle corporaties, die zijn aangesloten bij branchevereniging Aedes, hebben afgesproken dat zij zich elke vier jaar door een externe en onafhankelijke organisatie laten ‘visiteren’. Het doel hierbij is verantwoording afleggen aan de maatschappij en een beeld te krijgen van haar functioneren als maatschappelijke organisatie. Hierdoor komt openheid en transparantie over de prestaties van een corporatie. In 2015 is het visitatieonderzoek bij Openbaar Belang uitgevoerd. Met dit onderzoek leggen wij enerzijds onze verantwoording af, maar hebben we ook een instrument waarmee we leren en zo onze prestaties verbeteren.

Wij zijn bijzonder trots op de positieve uitkomst en de gemiddelde score van een 7,4. In vergelijking met de visitatie van 4 jaar terug (voor zover die vergelijking mogelijk is), waarbij een gemiddelde score van 6,2 is behaald, zijn de cijfers flink omhoog gegaan. Daarvoor is de afgelopen jaren bewust gestuurd op de in de vorige visitatie benoemde verbeterpunten. De betrokkenheid en inzet van iedereen die bij Openbaar Belang werkt heeft daar een belangrijke bijdrage aan gegeven. De uitgevoerde visitatie geeft ons een positief gevoel en biedt ons handvatten om verder mee aan de slag te gaan. 

Het  visitatietraject met EY hebben wij als bijzonder prettig ervaren. De visitatiecommissie was niet alleen gericht op de resultaten, maar vond het belangrijk dat de visitatie recht doet aan de context waarbinnen Openbaar Belang werkzaam is door ook het verhaal achter de resultaten te kennen. Hierover is de commissie zowel intern met Openbaar Belang als extern met belanghouders in gesprek gegaan. Bovendien heeft de commissie verschillende projecten van Openbaar Belang bezocht. Deze aanpak geeft kleur en extra betekenis aan het visitatierapport.