Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Bewonerscommissie

Openbaar Belang wil graag dat haar huurders samen zo prettig mogelijk wonen in hun wijk. Hoe dat eruit ziet horen wij in persoonlijke gesprekken met onze bewoners, tijdens klantenpanels of bijvoorbeeld via de leden van de Centrale Huurdersraad. Daarnaast kunnen bewoners ook meepraten vanuit een bewonerscommissie. Voor een bewonerscommissie staat centraal wat er speelt in de directe woonomgeving rondom onderhoud, verhuurzaken en leefbaarheidsactiviteiten.  

Wat is een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie bestaat uit huurders van een woongebouw, wooncomplex of straat die namens de andere bewoners die daar wonen in gesprek gaat met Openbaar Belang. Hierbij behartigen ze de bewonersbelangen. Voor veel zaken die over het bewonersbelang gaan, heeft een bewonerscommissie formeel adviesrecht, in een aantal gevallen ook instemmingsrecht.
Voor een goede samenwerking is daarom een reglement opgesteld. Daarin staat hoe de bewonerscommissie en Openbaar Belang samenwerken.


Oprichten van een bewonerscommissie?
De bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 leden en wordt democratisch gekozen door alle huurders uit het betreffende gebouw, complex of de straat. Zij vertegenwoordigen de overige bewoners. Een van de leden treedt op als contactpersoon met Openbaar Belang. De bewonerscommissie belegt minstens één keer per jaar een vergadering waarin de huurders hun stem kunnen laten gelden én waarin de commissie verslag doet van de activiteiten die zijn ondernomen.


Per complex erkent Openbaar Belang één bewonerscommissie.