Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Huurverhoging

Jaarlijks worden in Nederland de huurprijzen aangepast. Wilt u weten wat dat voor u betekent? Kijk dan hier.

Ieder jaar op 1 juli worden in heel Nederland de huurprijzen aangepast. Minimaal twee maanden voor de ingang van de huurverhoging ontvangt u een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg over het nieuwe bedrag.

Huurverhoging 2017
Heeft u het ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’ ontvangen met informatie over huurverhoging 2017? En heeft u hier nog vragen over. Onderstaand vindt u meer informatie over de huurverhoging. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, belt of mailt u ons gerust, telefoonnummer (038) 45 67 222.

Op het ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’ leest u de nieuwe huurprijs en het voorschot van de servicekosten. Ook heeft u een toelichting ontvangen met informatie over de jaarlijkse huuraanpassing.

Waarom de huur verhogen
De huurverhoging wordt doorgevoerd om de woningen optimaal te kunnen onderhouden. Ook kan Openbaar Belang zo blijven investeren in verbeteringen, zowel in de woningen als de leefbaarheid in buurten en wijken. Daarnaast maken algemene kostenstijgingen en de ingevoerde verhuurdersheffing een huurverhoging noodzakelijk.

Op het ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’ staan ook servicekosten vermeld. Een eventuele aanpassing van de servicekosten staat los van deze jaarlijkse huurverhoging.

Verschillende percentages huurverhoging
Openbaar Belang voert een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dat betekent dat er gekeken wordt naar het huishoudinkomen 2015. Is dat lager dan € 40.349,- dan is de maximale huurverhoging 2,8%. Ligt het huishoudinkomen hoger, dan mag Openbaar Belang maximaal 4,3% doorvoeren. Bij het berekenen van het percentage houden we rekening met de hoogte van de subsidiabele huur in relatie tot de aftoppingsgrens die bij de woning hoort. De aftoppingsgrens heeft te maken met de huurtoeslaggrens  en ligt op € 592,55, € 635,05 of € 710,68 (liberalisatiegrens). De subsidiabele huur is de huurprijs waarover de huurtoeslag wordt berekend. Bij een aantal woningen telt een deel van de servicekosten mee om de subsidiabele huur te bepalen. Het kan dus zijn dat u een huurverhoging krijgt lager dan 2,8%, omdat anders uw huur te ver boven de grens uit komt die wij aan de woning hebben gehangen.

Woont u in een vrije sectorwoning, dan ligt de huurprijs in alle gevallen boven € 710,68.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, kijkt u dan bij veelgestelde vragen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (038) 45 67 222 of via de mail. Wij helpen u graag.

Sleutels kwijt?