Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Bijkomende kosten

Naast de kale huur betaalt u ook servicekosten. Hier vindt u een overzicht van de bijkomende kosten die u betaalt voor extra service.

Bijkomende kosten

Naast de kale huurprijs betaalt u maandelijks bijkomende kosten. Denk daarbij aan servicekosten en bij sommige appartementencomplexen verwarmingskosten.

Servicekosten

Onder servicekosten vallen uw glasverzekering, rioolontstopping en een bijdrage voor de Centrale Huurdersraad. Woont u in een appartementencomplex? Dan kunnen er extra servicekosten worden gerekend. Dit is een bijdrage voor zaken als schoonmaak en elektriciteit voor de algemene ruimten, het onderhoud van het groen en een bijdrage voor de buurtbeheerder. Wat precies onder servicekosten valt, verschilt per appartementencomplex.

Verwarmingskosten

Hieronder verstaan we kosten voor het verwarmen van uw appartement en/of voor het gebruik van warm water. Wat onder verwarmingskosten valt, verschilt per appartementencomplex.

Woont u in een zelfstandige woning, maar heeft u zelf geen cv-ketel of gaskachel in huis? Kunt u ook niet zelf uw eigen warmteleverancier kiezen? Dan krijgt u waarschijnlijk warmte en warm water geleverd via blokverwarming. De Warmtewet is dan bij u van toepassing.

Omdat uzelf niet kunt kiezen voor een warmteleverancier, vindt de overheid dat u enige bescherming mag genieten. Met de Warmtewet bepaalt zij daarom onder meer de maximale hoogte van het energietarief én heeft zij vastgelegd wanneer u recht heeft op compensatie als u bijvoorbeeld verstoken bent van warmte. Lees hier alle veel gestelde vragen over de Warmtewet.

 

Betalen bijkomende kosten

U betaalt iedere maand een voorschot op de servicekosten en verwarmingskosten. Dit voorschot is opgenomen in de totale huurprijs. Ieder jaar ontvangt u een afrekening ‘servicekosten‘ en eventueel ‘verwarmingskosten’.

Op de afrekening vindt u de kosten die zijn gemaakt, afgezet tegen de voorschotten die u heeft betaald. Heeft u te veel betaald, dan krijgt u een bedrag terug of wordt dit verrekend met de huur. Blijkt dat u door het jaar heen te weinig heeft betaald dan verrekenen we dat verschil met u. We bekijken ieder jaar of de voorschotten nog aansluiten bij de gemaakte servicekosten. Is dit niet het geval dan wordt het voorschot aangepast. Natuurlijk laten we u eventuele wijzigingen ruim op tijd weten.

 

Bijkomende kosten voor studentenwoningen (onzelfstandig)

Woont u in een studentenwoning aan de:

  • Vechtstraat/Sumatrastraat/Thomas a Kempisstraat
  • Verhoefbelt
  • Jofferenlaan/Pilotenlaan
  • Hoogstraat

Dan betaalt u een totale huurprijs waarin een voorschot voor het verbruik van gas, water, elektra en eventueel ook de kabelaansluiting (CAI) is opgenomen. Het energieverbruik en ook de kosten hiervoor deelt u met de medebewoners. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een afrekening. Hierin zetten we de werkelijk gemaakte kosten tegenover de betaalde voorschotten. Heeft u te veel betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig betaald dan verrekenen we het verschil met u.

Belastingen en heffingen

Gemeentebelasting worden in Zwolle opgelegd door GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn). Bij het bewonen van een onzelfstandige eenheid is er op dit moment sprake van twee situaties. In de eerste situatie wordt de rekening nog steeds rechtstreeks aan de (vaak langst wonende) huurder gestuurd. In deze situatie kunt u proberen kwijtschelding aan te vragen via GBLT op basis van de hoogte van uw inkomen. Mocht dat niet mogelijk zijn, of mocht u daar geen recht op hebben, kunt u de rekening ook evenredig verdelen met uw medebewoner(s). In de tweede situatie wordt de rekening aan Openbaar Belang gestuurd, u zult dan van Openbaar Belang een factuur ontvangen voor uw aandeel in de heffing. Er is dan helaas geen kwijtschelding mogelijk.

Kijk voor meer informatie bij de veel gestelde vragen.