Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Ventileren

Voor een gezond leefklimaat

Dagelijkse activiteiten zoals koken, douchen, roken en stoken hebben invloed op het luchtklimaat in uw woning. Daarom is het belangrijk dat de woning goed geventileerd wordt. Vaak denkt men dat het voldoende is om een tijdje het raam open te zetten in huis. Dit is echter niet het geval. Na een half uur is de verse buitenlucht verdwenen uit een woning en is de lucht weer aan het vervuilen. Dit kan klachten veroorzaken als geïrriteerde luchtwegen, astma, allergische reacties en hoofdpijn. Kinderen die opgroeien in een vochtig huis hebben bovendien driemaal meer kans op bovengenoemde gezondheidsklachten. Goed ventileren is belangrijk. Maar wat is goed ventileren nu precies?

 

Wat is ventileren?

Ventileren is het voortdurend verversen van de lucht in een woning. Met andere woorden, de verontreinigde binnenlucht kan naar buiten stromen en vervangen worden door instromende (minder verontreinigde) buitenlucht. Vroeger werden woningen altijd natuurlijk geventileerd door middel van ramen en kieren. Hedendaagse woningen zijn zo goed geïsoleerd dat natuurlijke ventilatie niet meer mogelijk is. Daarom zijn de meeste woningen tegenwoordig uitgerust met klepramen of roosters in de gevel en/of een (mechanisch) ventilatiesysteem. U bereikt het beste resultaat als u de woning 24 uur per dag ventileert. Daarom adviseren wij u nooit de toevoer van buitenlucht af te sluiten in uw woning.
 
Ventilatiekanalen, klepramen en roosters
Bij het gebruik van klepramen en/of roosters komt de buitenlucht via een natuurlijke weg de woning binnen. Veel woningen zijn voorzien van ventilatiekanalen die in combinatie met klepramen en/of roosters de lucht door de woning laten circuleren. Laat klepraampjes en ventilatieroosters in de gevel altijd open. Als het buiten onaangenaam koud is adviseren wij u deze hooguit voor de helft te sluiten.
 
Welk ventilatiesysteem heeft u?
Er zijn verschillende ventilatiesystemen. In uw huurwoning kan een mechanisch afzuigsysteem of een gebalanceerd ventilatiesysteem aanwezig zijn. Het is ook mogelijk dat u geen ventilatiesysteem heeft, maar in de woning gebruik wordt gemaakt van natuurlijke ventilatie. Een mechanisch ventilatiesysteem en natuurlijke ventilatie komt het meeste in de woningen voor. Dat kan zelfs per woning in dezelfde straat of het complex verschillen. Woningen aan de Verhoefbelt, Fonteinkruid, Puntkroos, Zeebies, Waterbies of in de gerevitaliseerde woningen aan de Binnengasthuisstraat hebben een gebalanceerd ventilatiesysteem. Wilt u weten welk ventilatiesysteem u in uw woning heeft, neemt u dan contact met ons op, telefoonnummer (038) 45 67 222.
 
Een mechanisch afzuigsysteem
Een mechanisch afzuigsysteem zuigt vervuilde lucht uit uw woning door middel van een gemotoriseerde ventilator. In het plafond van de keuken, badkamer en toilet bevinden zich doorgaans ventielen. Via ventilatiekanalen wordt de lucht uit de woonruimte afgevoerd. Dit is zelf te regelen door middel van een standenschakelaar. Er zijn afzuigsystemen met twee standen en systemen met drie standen. Dit systeem blaast echter geen frisse lucht in de woning. Daarom is het van belang dat er daarnaast ventilatieroosters of klepramen aanwezig zijn. 
 
Schoonmaken van ventilatieroosters 
Tijdens de afvoer van de binnenlucht kunnen stofdeeltjes zich vastzetten in de ventilatieroosters. Dit kan effect hebben op de werking van het systeem en gezondheidsklachten veroorzaken zoals irritatie aan de luchtwegen. Daarom is het belangrijk dat de ventilatieroosters minstens een keer per jaar worden schoongemaakt. Wij adviseren u de ventilatieroosters bij voorkeur ‘droog’ schoon te maken. Hiervoor kunt u het beste een borstel of een stofzuiger gebruiken. Geeft u de voorkeur om deze met water schoon te maken, dan de roosters goed droogmaken.
 
Schoonmaken van ventilatiekanalen 
U bent zelf verantwoordelijk voor de ventielen en het eerste stukje van het kanaal. Wij adviseren dit regelmatig schoon te maken (met uitzondering van de Bekenbuurt in verband met asbest) . Het gehele kanaal wordt 1 keer per 7 jaar door ons gereinigd. 
 
Gebalanceerd ventilatiesysteem
Voor een gebalanceerd ventilatiesysteem gelden andere ventilatieadviezen. Gebalanceerde ventilatie is een vorm van mechanische ventilatie die het afzuigen van vervuilde binnenlucht combineert met het inblazen van schone lucht. Met het oog op energiebesparing wordt bij gebalanceerde ventilatie gewoonlijk ook warmteterugwinning (wtw) toegepast. Het is niet nodig om aanvullend te ventileren wanneer het systeem in werking is. Als u in de winter wel aanvullend ventileert, wordt de energiebesparing kleiner. Het advies is dus om ramen, roosters en deuren gesloten te houden. Met het oog op de gezondheid is het belangrijk dat het systeem goed is geïnstalleerd en afgesteld. Dit is een taak van Openbaar Belang.
 
Gebruik van de standenschakelaar 
  • Bent u overdag thuis, zet de schakelaar dan in de laagste stand (stand 1) of indien mogelijk in de middenstand (stand 2).
  • Wanneer u slaapt of met vakantie gaat adviseren wij u het systeem in de laagste stand te zetten (stand 1).
  • Bij activiteiten zoals douchen, roken, koken, verven, visite enzovoort, raden wij u aan om de schakelaar in de hoogste stand te zetten (stand 2 of 3).
  • Als u klaar bent met douchen of koken adviseren wij u om de schakelaar ongeveer twintig minuten aan te laten staan op de hoogste stand.
 
Schoonmaken gebalanceerde ventilatie
Gebalanceerde systemen zijn soms uitgerust met een filter. Deze kunt u gemakkelijk uit het apparaat verwijderen. Wij raden u aan om deze filter één keer in de maand te stofzuigen in verband met het behoud van de luchtkwaliteit.
 
Vragen
Wilt u meer weten over het schoonmaken van de roosters, ventielen of de ventilatiekanalen. Of wilt u meer weten over mechanische ventilatie of het gebalanceerde ventilatiesysteem, neem dan gerust contact met ons op, telefoonnummer (038) 45 67 222.
  

Sleutels kwijt?