Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Overlast

Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s kunnen leiden tot irritaties. Natuurlijk zult u uw buren af en toe horen en zij u. Maar wat doet u als de buren de sfeer en het woongenot bederven?

 

Wat te doen bij overlast?

Openbaar Belang raadt u aan als huurder eerst zelf met de buurman/-vrouw in gesprek te gaan. Dit werkt vaak beter dan meteen bij een instantie aan te kloppen. Probeer op een rustig moment het gesprek aan te gaan met uw buren. Het beste kunt u aangeven waarom u overlast ervaart. Luister ook naar het verhaal van uw buren. En probeer met elkaar afspraken te maken. Wij raden u aan niet in gesprek te gaan als u boos bent.

In een situatie van overlast die door één huurder van een andere huurder wordt ondervonden, wordt in principe niet door ons bemiddeld. De kans is dan namelijk groot dat wij ons gaan bemoeien met een ruzie tussen twee huurders. Hoe kunnen wij bepalen wie gelijk heeft? Bovendien wordt in een dergelijke situatie de corporatie al gauw als partij gezien, waarmee onpartijdige bemiddeling onmogelijk wordt.

Lukt het niet tot afspraken te komen, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Zij geven u tips om de overlast samen op te lossen. Meer informatie vindt u op de website van Travers Welzijn.

Hebben deze gesprekken geen effect, dan kunt u Openbaar Belang erbij betrekken. Het is belangrijk dat u de overlast schriftelijk meldt.

Het overlastformulier kunt hieronder downloaden en opsturen of mailen naar info@openbaarbelang.nl. Vergeet niet uw handtekening te zetten voordat u het formulier verstuurt.

 

Wat doet Openbaar Belang na een overlastmelding?

Met een schriftelijke overlastmelding start de behandeling van het dossier. Tijdens de eerste gesprekken beoordeelt Openbaar Belang of misschien de bijdrage van een andere instantie nodig is. Misschien een maatschappelijke organisatie als er bijvoorbeeld psychische of verslavingsproblemen zijn. Openbaar Belang werkt in elk geval mensgericht en past in deze fase altijd het principe van hoor en wederhoor toe.

Bij eenvoudige, praktisch op te lossen meldingen (zoals tuinoverlast of vervuiling) volstaat vaak een huisbezoek van de woonconsulent aan de veroorzaker of het versturen van een aanschrijving. 
 
Levert dit alles niets op, dan vindt nader onderzoek plaats. Zo probeert Openbaar Belang met de huurder feiten te verzamelen en doet zij indien nodig een buurtonderzoek. Schriftelijke verklaringen van meerdere bewoners zijn nodig voor het versterken van het dossier. Ook meldingen richting de politie dragen zeker bij aan de dossieropbouw.
 
Alle stappen moeten zijn doorlopen, voordat er een gerechtelijke procedure gestart kan worden. Sterker nog, liever voorkomt Openbaar Belang een huisuitzetting. Gedurende het opbouwen van het dossier, krijgt de veroorzaker meerdere malen de kans om zijn gedrag aan te passen. Tijdens een confrontatiegesprek worden de consequenties van het niet nakomen van de afspraken nog eens duidelijk naar voren gebracht. Dit gesprek wordt bevestigd in een aangetekend verstuurde ingebrekestelling. De veroorzaker heeft dan nog een laatste kans om zich alsnog aan de afspraken te houden. Mocht hij daar geen gehoor aangeven, dan wordt een kortgeding aangespannen voor het ontbinden van de huurovereenkomst.Alleeen de rechter kan dan besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden.

  

Sleutels kwijt?